Udskriv

Hvad er Stress?

Stress er helt naturligt. Det er en biologisk reaktion, der er indbygget i os alle. Stress er ok i korte perioder. Det giver os overskud til at yde en ekstra indsats, i situationer hvor det er påkrævet. Længerevarende Stress er dog ikke sundt og kan over en længere periode, være katastrofalt for den der rammes af stress. Stress ophobes i kroppen og medføre psykisk og fysisk ubalance. Stress forebyggelse og Stress Coaching er metoder til at bringe balancen tilbage.

 

Årsag, stress og symptom.

Symptomer på stress kommer af en årsag. Det er vigtigt at forstå disse tre ting som både enkelte dele og en sammenhængende kæde. Årsager er de hændelser eller begivenheder, der medføre en stressreaktion. Årsager er altså en "påvirkning". Stressreaktionen er det, der sker inde i vores krop, fysisk eller psykisk, altså "reaktionen" på påvirkningerne. Symptomerne er det, vi kan se eller mærke. Symptomerne vil være en "følelse" eller en "adfærd". Det er vigtigt, at lære symptomerne at kende, da det er vores indgangsvinkel til at fjerne/begrænse de årsager, der medføre stressen.

 

Hvordan mærkes Stressen?

Symptomerne er det vi mærker, når vi bliver stressede eller kommer i ubalance. Mange har desværre ofte en tendens til at "overhøre" eller "fortrænge" de signaler, de modtager fra deres krop og henføre disse til noget andet. Det er derfor, at nogle mennesker pludselig bliver meget dårlige eller går ned med stress. Det er derfor vigtigt at kende disse symptomer. De inddeles i tre kategorier. Grønne, gule og røde symptomer. De grønne symptomer er ok i korte perioder. De fremkommer naturligt, når vi skal præsterer noget ekstraordinært. De gule er en "advarsel". Stop det du har i gang, med mindre det er meget vigtigt. De røde betyder stop. Hvis du oplever grønne symptomer, over en længere periode eller gule og røde symptomer, bør du overveje at få bearbejdet din stress, for igen at komme i balance. Du kan se eksempler på de tre kategorier her:

Vigtigt!!! Ovennævnte symptomer kan skyldes andet end stress. Søg altid læge hvis du er i tvivl, i stedet for selv at konkludere på dine symptomer.

 

Ubalance og Stresssymptomer.

Årsagen til en ubalance eller stress symptomer findes ofte din egen "omverden" eller ved en påvirkning af denne. Det kan være hændelser i familien, på arbejdet, aktiviteter i fritiden eller årsagen inde i dig selv; tankemønstre, bekymringer osv. Det kan også være en kombination af flere af disse. Arbejdsmæssigt er det ofte forandringer på jobbet, et øget pres eller ændrede værdisætninger, der påvirker os psykisk. Ligeledes kan konflikter, følelsen af utilstrækkelighed eller "manglende tid", også medvirke til at generere stresssymptomer. Det er væsentligt at forstå, at du som menneske, påvirker og bliver påvirket af de miljøer/primærgrupper du færdes i. Når du er stresset, påvirker dette din adfærd i alle miljøer. Man kan således ikke "parkere" sin stress i det enkelte miljø. Er du kommet i alvorlig ubalance, vil det påvirke din adfærd i alle miljøer. Stressen kan ligeledes opstå, ved at du må prioritere et miljø, på bekostning af et andet. Også selv om dine handlinger er bevidste, kan dette over tid, genere stress. Hvad der end er årsagen til din stress eller ubalance, er målsætningen at få balancen genskabt. Det kan vi hjælpe dig med.

 

Relationer i din omverden

 

 

Hvordan afhjælpes stressen?

Det sker via stress forebyggelse eller stress coaching.

Stress forebyggelse:

Stressforebyggelse er læring omkring stress og vores evne til at modvirke stress på arbejdspladsen eller de øvrige miljøer vi færdes i. Konsekvenserne af stress har stor indflydelse på både virksomheden og medarbejderne. Stress rammer ikke kun medarbejderen, men også kollegaerne og virksomheden, der må undvære medarbejderen. Det er derfor i alles interesse, at der sker en forandring i situationen, der gør det muligt for den stressramte, at vende tilbage til arbejdet. Gennem foredrag eller workshops inspireres virksomhedens ledere og/eller medarbejdere til at forstå og håndtere stress på arbejdspladsen.

Stresscoaching:

Stresscoaching er en række af samtaler der gennemføres mellem "den stressede" og stresscoachen. Målet er at forebygge eller afhjælpe stress samt at lære at mestre/håndtere stresspåvirkningerne. Den coachede lære at anvende et antal "værktøjer", der forholdsvis hurtigt sætter personen i stand til at håndtere stressen. Dette sker gennem samtalerne og mindre øvelser. Målet er at lære at "mærke og håndtere sin stress". Efterfølgende udarbejder vi i fællesskab en mestringsstrategi, der sætter den enkelte i stand til at håndtere stresspåvirkningerne fremadrettet.

Kombinationsbehandling:

Hos os kan du ligeledes få en kombinationsbehandling, der består af stresscoaching og akupunktur. I samarbejde med Camilla S har vi udvikle et program, hvor vi tilbyder stresscoaching som ovenfor beskrevet, samtidig med at du modtager akupunkturbehandling. Akupunkturen hjælper dig med at komme i psykisk og fysisk balance, så du bedre kan håndtere og mestre din stresspåvirkning. Det er muligt at få tilskud til akupunktur. Det kan være gennem "Sygeforsikringen Danmark" eller gennem din sundhedsforsikring. For yderligere information omkring akupunkturen, kontakt Camilla hos Camilla S.